UNGAS BILD AV VERKLIGHETEN

Boka Felicia till en inspirationsföreläsning eller workshop på din skola och inspirera eleverna till att bli mer medvetna konsumenter och producenter av bild.

Berättelserna i #MeToo visar hur bristande självkänsla och stereotypa könsroller kan få ödesdigra konsekvenser. En viktig faktor är det konstanta bildflödet i sociala medier som har stor påverkan på hur ungdomar uppfattar sig själva och sin omvärld. Den psykiska ohälsan ökar drastiskt och en av de största orsakerna är jämförelsekomplex och bristande självkänsla.

Därför är det avgörande att ungdomar får verktygen att granska bilderna med normkritiska och medvetna ögon.
Syftet med föreläsningen/workshopen är att ge grundläggande kunskaper om hur könsroller, normer och maktstrukturer skapas i bild – samt att träna eleverna till att kritiskt granska bildtraditioner och få inspiration till nya perspektiv och skapande.

Felicia har använt kameran för att förändra världen sedan hon var 13 år gammal. Idag är Felicia 25 år och är en av Sveriges främsta sociala entreprenörer och förebilder. Hennes berättelse inspirerar människor till att hitta kraften till att själva påverka sina liv och bryta normer.

Boka Felicia till din skola eller ungdomsverksamhet i en föreläsning eller workshop

Ditt namn/ Your name

Din email/ Your email

Telefon/ Phone

Ämne/ Subject

Ditt meddelande/ Your message

Sveriges Kommuner och Landsting, Mentor Sverige, FRIENDS och många fler anlitar Felicia för att utmana perspektiven hos medarbetare, medlemmar och ungdomar. Sveriges grundskolor, gymnasieskolor och kommuner anlitar henne flitigt för att inspirera elever, lärare och politiker. Över 100 000 personer har nåtts av hennes budskap och arbete.