Ekerös Ungdomsmässa

Inspirationsföreläsning idag på Ekeröungdomsmässa! Endofrinerna går redan igång, jag är tacksam för alla dessa fantastiska möjligheter livet ger mig att få möta både unga och vuxna och tillsammans göra en påverkan, förändran och förbättran för våra egna liv, andras och i samhället.

Jag kommer att dela med mig av en väldigt personlig historia om en liten osäker flicka som blev så pass påverkad av vad andra tyckte och tänkte om henne att hon hoppade av sin stora passion i livet, hur kameran blev en ny bästa vän där hon fann sig själv igen. Att finna styrkan hos sig själv och ta medvetna beslut om att välja väg, antingen klagar man och tycker synd om sig själv eller så väljer man att göra sitt bästa och göra det som faktiskt får en att må bra.

Kommer också att lyfta upp något mycket viktigt, valåret. Nämna demonstrationen som jag som 17-åring anordnade, wow kan ni förstå, det är snart exakt 4 år sen… ”Jag har ingen rösträtt, men jag står upp för vad jag tycker och kan fortfarande göra en påverkan! Vi ska inte tro att det bara är ett val vart fjärde år som ger oss chansen att förändra, det är vad vi gör i vardagen som spelar roll.”

Så… jag är tacksam att jag får möjlighet att dela med mig av mitt liv till er och att ni lyssnar på mig, Ekerös ungdomar, vi ses snart!

c05b8570bcba11e38e0212d7efde5aee_8

—————-

Inspiration lecture today on Ekerö Youth Fair ! The endorfins are already running, I am grateful for all these wonderful opportunities life gives me to meet both young and adults together and make an impact , change and affect in our own lives , others and in the society.

I will share a very personal story about a little insecure girl who was so influenced by what others thought about her, so she jumped off her great passion in life and how the camera became a new best friend in which she found herself self again . To find the strength in themselves and take conscious decisions to choose their path , either you complain and feel sorry for yourself or you choose to do your best and do what actually makes you feel happy.

I will also talk about a very important subject, election year. Mentioning the demonstration which I did as a 17 year old , wow can you believe it ‘s almost exactly four years ago … ”I have no right to vote , but I stand up for what I think and can still make an impact , we should not think that it is only a choice every four years, which gives us the power to change, it ‘s what we do in everyday life that matters. ”

So … I ‘m grateful that I get to share with you my life to you and that you are listening to me , Ekerös youths , see you soon!

You may also like

Leave a comment