Safer Internet day 2015 i Riksdagen & Surfa Lugnt

Idag är det ”Safer Internet Day 2015” och det manifesterade Surfa Lugnt sin skolkampanj ‪#‎nätrespekt‬ i riksdagen genom att webbsända en paneldiskussion. Jag är riktigt glad att jag fick vara med och diskutera detta och lyfta upp det jag kämpar och brinner för; vilket är att visa sociala mediers positiva kraft och möjligheter och just skapa en ny dialog där man inte svartmålat ungas internetanvändande utan visar på konkreta verktyg och framförallt att internet inte är ett eget universum i sig, det är en mötesplats för MÄNNISKOR och vi måste se det för var det är, en människa som sitter bakom skärmen. Hur lär vi våra barn och elever om värderingar, respekt och att också våga lyssna till sig själv och känna när saker är rätt eller fel – och då våga säga ifrån.

Skärmklipp 2015-02-10 11.18.28

”Surfa Lugnt driver sedan i november skolkampanjen ‪#‎nätrespekt‬ för att Inspirera grundskolor och gymnasier över hela landet att under Safer Internet Day 2015 ha en schemalagd timmes undervisning för elever, lärare och rektorer om positivt nätbeteende.”

Skärmklipp 2015-02-10 11.29.11

You may also like

Leave a comment