TJÄNSTER!

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Anlita Felicia Margineanu för inspirationsföreläsningar på er skola, ett frukostmöte, konferens eller personaldag. På 30-120 minuter får ni ta del av Felicias inspirerande berättelse om att våga bryta normer, lyssna till sig själv och hur sociala medier är en del av identitetsskapande, kreativitet och opinionsbildning.
Några tidigare kunder: Mentor Sverige, FRIENDS, Rädda Barnen, Umeå Kommun, IT-huset, Postnord 

 

UTBILDNINGAR/WORKSHOP
Halv eller heldags-utbildningar, som är skräddarsydda efter era behov kring sociala medier, mediekritik/stereotypa normer, fotografi eller socialt entreprenörskap. Med Felicias innovativa och kreativa sätt att utbilda får ni en mix av traditionella föreläsningar och workshops där ni kan engagera t.ex er skola tillsammans med era elever, lärare och föräldrar tillsammans.

Några tidigare kunder: Grimstaskolan, Årstaskolan, Lantbrukarnas Riksförbund, Fanzingo/Shoo 2015, Svenska Lottakåren

 

DEBATTÖR OCH MODERATOR
Söker ni en ung debattör/moderator som är annorlunda och sticker ut? Med sitt sätt att tala, kommunicera och beröra publiken är Felicia någon som tillför nya perspektiv, energi och en bra samtalsmiljö.Teman Felicia gärna jobbar kring

– Sociala medier
– Ungas engagemang
– Socialt entreprenörskap/ungt entreprenörskap
– Normer, ideal och självkänsla
– Fotografi, kameran som verktyg för samhällspåverkan
– Förorten i media
Några tidigare kunder: Fryshuset, #HejDigitalt i Almedalen,

SOCIALA MEDIER STRATEGIER
Vill ni har hjälp att skapa en strategi kring sociala medier, budskap, kommunikation med nya målgrupper så anlita Felicia som bollplank i delar eller hela processen.

Frågor?

Boka, kontakta Felicia:
E-post: Felicia@FeliciaMargineanu.com
Telefon: +46 708 53 11 18